HOME>中国語会話集気軽く使える会話>残念
 
 中国語会話集 残念

  残念
  惜しいとき

 中国語
  可惜

 読み方
  カェ シー

 ワンポイントアドバイス
  惜しい、悔しい、残念、もったいないの意味で使います。「比??了,真可惜 bi sai shu le , zhen ke xi. 試合に負けて悔しい」 「一起走不了,真可惜 yi qi zou bu liao , zhen ke xi. 一緒に行けなくて残念」「 浪??源,真可惜 lang fei zi yuan zhen ke xi.資源がもったいない」